معنی و ترجمه کلمه گیر کردن کارت به انگلیسی گیر کردن کارت یعنی چه

گیر کردن کارت

card jam

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها