معنی و ترجمه کلمه گیر کردن به انگلیسی گیر کردن یعنی چه

گیر کردن

falter
foul
haw
stammer
stick
stymie

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها