معنی و ترجمه کلمه گیر کننده به انگلیسی گیر کننده یعنی چه

گیر کننده

prehensile

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها