معنی و ترجمه کلمه گیر به انگلیسی گیر یعنی چه

گیر

bug
embroglio
entanglement
fix
gripe
hitch
hold back
holdfast
impasse
impediment
jamming
kink
obstacle
scrape
snag
tanglement
trap

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها