معنی و ترجمه کلمه گیسوى بافته و پشت سر انداخته به انگلیسی گیسوى بافته و پشت سر انداخته یعنی چه

گیسوى بافته و پشت سر انداخته

pigtail

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها