معنی و ترجمه کلمه گیس ساختگى به انگلیسی گیس ساختگى یعنی چه

گیس ساختگى

wig


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها