معنی و ترجمه کلمه گیس پشت سر به انگلیسی گیس پشت سر یعنی چه

گیس پشت سر

chignon

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها