معنی و ترجمه کلمه گیس پشت سر به انگلیسی گیس پشت سر یعنی چه

گیس پشت سر

chignon


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها