معنی و ترجمه کلمه گیشه دریافت عوارض راه به انگلیسی گیشه دریافت عوارض راه یعنی چه

گیشه دریافت عوارض راه

tolbooth
tollbooth

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها