معنی و ترجمه کلمه گیوتین به انگلیسی گیوتین یعنی چه

گیوتین

guillotine
tumbrel
tumbril

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها