معنی و ترجمه کلمه گیپا به انگلیسی گیپا یعنی چه

گیپا

stuffing

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها