معنی و ترجمه کلمه گیچ کردن به انگلیسی گیچ کردن یعنی چه

گیچ کردن

mystify
puzzle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها