معنی و ترجمه کلمه یابش به انگلیسی یابش یعنی چه

یابش

discovery
find
finding

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها