معنی و ترجمه کلمه یاخته جنسى ماده به انگلیسی یاخته جنسى ماده یعنی چه

یاخته جنسى ماده

oogamete

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها