معنی و ترجمه کلمه یاخته دودویى به انگلیسی یاخته دودویى یعنی چه

یاخته دودویى

binary cell

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها