معنی و ترجمه کلمه یاخته عصبى به انگلیسی یاخته عصبى یعنی چه

یاخته عصبى

neuron

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها