معنی و ترجمه کلمه یاخته پى و کار آن به انگلیسی یاخته پى و کار آن یعنی چه

یاخته پى و کار آن

neurone

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها