معنی و ترجمه کلمه یادداشت برداشتن به انگلیسی یادداشت برداشتن یعنی چه

یادداشت برداشتن

notate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها