معنی و ترجمه کلمه یادداشت برداشتن به انگلیسی یادداشت برداشتن یعنی چه

یادداشت برداشتن

notate


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها