معنی و ترجمه کلمه یادداشت دریافت به انگلیسی یادداشت دریافت یعنی چه

یادداشت دریافت

credit note

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها