معنی و ترجمه کلمه یادداشت هاى حاشیه به انگلیسی یادداشت هاى حاشیه یعنی چه

یادداشت هاى حاشیه

marginalia

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها