معنی و ترجمه کلمه یادداشت کردن به انگلیسی یادداشت کردن یعنی چه

یادداشت کردن

commentate
paper
set down

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها