معنی و ترجمه کلمه یادگارى پیروزى به انگلیسی یادگارى پیروزى یعنی چه

یادگارى پیروزى

trophy

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها