معنی و ترجمه کلمه یادگارى پیروزى به انگلیسی یادگارى پیروزى یعنی چه

یادگارى پیروزى

trophy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها