معنی و ترجمه کلمه یادگار به انگلیسی یادگار یعنی چه

یادگار

evocation
memorial
memory
monumental
relic
souvenir
token

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها