معنی و ترجمه کلمه یادگیرى به انگلیسی یادگیرى یعنی چه

یادگیرى

learning


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها