معنی و ترجمه کلمه یاد آوردن به انگلیسی یاد آوردن یعنی چه

یاد آوردن

remember


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها