معنی و ترجمه کلمه یاد آور به انگلیسی یاد آور یعنی چه

یاد آور

memento
reminder
reminiscent

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها