معنی و ترجمه کلمه یاد آور به انگلیسی یاد آور یعنی چه

یاد آور

memento
reminder
reminiscent


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها