معنی و ترجمه کلمه یاد داشت کردن به انگلیسی یاد داشت کردن یعنی چه

یاد داشت کردن

notate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها