معنی و ترجمه کلمه یاد دهنده به انگلیسی یاد دهنده یعنی چه

یاد دهنده

didactic
instructive
instructor

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها