معنی و ترجمه کلمه یاد کننده سوگند براى تبرئه دیگرى به انگلیسی یاد کننده سوگند براى تبرئه دیگرى یعنی چه

یاد کننده سوگند براى تبرئه دیگرى

compurgator

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها