معنی و ترجمه کلمه یارى کننده به انگلیسی یارى کننده یعنی چه

یارى کننده

adjuvant
coadjutor

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها