معنی و ترجمه کلمه یاسمن زرد به انگلیسی یاسمن زرد یعنی چه

یاسمن زرد

woodbind
woodbine

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها