معنی و ترجمه کلمه یاغى به انگلیسی یاغى یعنی چه

یاغى

brigand
contumacious
froward
lawbreaker
lawless
malcontent
mutinous
outlaw
rebel
turbulent
unruly

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها