معنی و ترجمه کلمه یاقوتى به انگلیسی یاقوتى یعنی چه

یاقوتى

amethystine

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها