معنی و ترجمه کلمه یاقوت آتشى به انگلیسی یاقوت آتشى یعنی چه

یاقوت آتشى

carbuncle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها