معنی و ترجمه کلمه یاقوت سبز به انگلیسی یاقوت سبز یعنی چه

یاقوت سبز

chrysolite

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها