معنی و ترجمه کلمه یاقوت کبود درخشان به انگلیسی یاقوت کبود درخشان یعنی چه

یاقوت کبود درخشان

star sapphire

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها