معنی و ترجمه کلمه یاوه سرایى کردن به انگلیسی یاوه سرایى کردن یعنی چه

یاوه سرایى کردن

drool
rant
ranten

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها