معنی و ترجمه کلمه یاى شامل به انگلیسی یاى شامل یعنی چه

یاى شامل

inclusive or

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها