معنی و ترجمه کلمه یا درمان کردن ناخوشى ها به انگلیسی یا درمان کردن ناخوشى ها یعنی چه

یا درمان کردن ناخوشى ها

neurological

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها