معنی و ترجمه کلمه یا روى پرده به انگلیسی یا روى پرده یعنی چه

یا روى پرده

lambrequin

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها