معنی و ترجمه کلمه یخزار به انگلیسی یخزار یعنی چه

یخزار

ice field

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها