معنی و ترجمه کلمه یخ زدگى بافت بدن در اثر سرما به انگلیسی یخ زدگى بافت بدن در اثر سرما یعنی چه

یخ زدگى بافت بدن در اثر سرما

frostbite

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها