معنی و ترجمه کلمه یخ سنگ به انگلیسی یخ سنگ یعنی چه

یخ سنگ

cryolite

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها