معنی و ترجمه کلمه یخ پوزه به انگلیسی یخ پوزه یعنی چه

یخ پوزه

ice foot

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها