معنی و ترجمه کلمه یخ چیزى را آب کردن به انگلیسی یخ چیزى را آب کردن یعنی چه

یخ چیزى را آب کردن

defrost

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها