معنی و ترجمه کلمه ید تسلط به انگلیسی ید تسلط یعنی چه

ید تسلط

possession

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها