معنی و ترجمه کلمه ید به انگلیسی ید یعنی چه

ید

Iodin
Iodine

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها