معنی و ترجمه کلمه یرقان ازرق به انگلیسی یرقان ازرق یعنی چه

یرقان ازرق

cyanosis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها