معنی و ترجمه کلمه یزدان شناسى به انگلیسی یزدان شناسى یعنی چه

یزدان شناسى

theology

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها