معنی و ترجمه کلمه یغما به انگلیسی یغما یعنی چه

یغما

booty
despoliation
pillage
plunder
ravage
sack
spoil

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها