معنی و ترجمه کلمه یقه باریک تورى و حاشیه دار زنانه به انگلیسی یقه باریک تورى و حاشیه دار زنانه یعنی چه

یقه باریک تورى و حاشیه دار زنانه

ruche
ruching

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها